ადმინისტრაციული სამართალი

ადმინისტრაციული სამართალი

სამართლებრივი დახმარება ადმინისტრაციული სამართლის ფარგლებში რეგულირებულ საკითხებთან დაკავშირებით..

შრომის სამართალი

შრომის სამართალი

დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის არსებული შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში წარმოშობილი ნებისმიერი

საგადასახადო სამართალი

საგადასახადო სამართალი

გთავაზობთ საგადასახადო სამართლებრივ კონსულტაციებს, საჩივრებისა და სარჩელების მომზადებას

სამეწარმეო სამართალი

სამეწარმეო სამართალი

სამართლებრივი რჩევები კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შერჩევასთან დაკავშირებით, ასევე,

ვალდებულებითი სამართალი

ვალდებულებითი სამართალი

ვალდებულების დარღვევასთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს და ვალდებულების დარღვევით წარმოშობილ დავებში

სახელშეკრულებო და ბიზნეს  სამართალი

სახელშეკრულებო და ბიზნეს სამართალი

მხარდაჭერა კორპორატიულ საკითხებში, ნებისმიერი სახის დახმარება სახელშეკრულებო სამართლის ფარგლებში.