ფინანსური
და იურიდიული
მომსახურება

კომპლექსური აუთსორს მომსახურება
თქვენი ბიზნესისთვის

Work Smarter
Not Harder

თქვენს საჭიროებებზე მორგებული
მომსახურება

სრული ბუღალტრული მომსახურება

ბუღალტერია - (ბუღალტრული აღრიცხვა, საგადასახადო დეკლარაციები და სხვა სავალდებულო ფორმები, ძველი პერიოდის ბუღალტერიის აღდგენა/ანალიზი)

ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგება

ფინანსური აუდიტი-(ფინანსური ანგარიშის მომზადება, აუდიტთან დაკავშირებული მომსახურება (დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად)

საგადასახადო მხარდაჭერა

საგადასახადო მხარდაჭერა - (საგადასახადო კონსულტაციები, საგადასახადო რისკების შეფასება და მართვა, საგადასახადო დავები და წარმომადგენლობა საგადასახდო ორგანოებთან )

10

წლიანი
გამოცდილება

C O N S U L T I F Y

ჩვენს შესახებ

ჩვენ წარმოვადგენთ ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია CONSULTIFY ს, რომელიც საუკეთესო, მრავალმხრივი გამოცდილების და მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალებს აერთიანებს.

 • ყოველთვიური/ყოველწლიური საგადასახადო და საბუღალტრო კონსალტინგი;

 • ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერიზაცია;

 • საგადასახადო მხარდაჭერა;

 • საბაჟო/საბროკერო მომსახურება;

CONSULTIFY -ს გუნდი მზად არის ყურადღებით გაეცნოს თქვენი ბიზნესის თავისებურებებს. გულისხმიერად მიუდგეს თითოეულ ფინანასურ ბუღალტრულ, საგადასახადო და იურიდიულ გამოწვევებს, შეიმუშაოს პრობლემების გადაჭრის ყველაზე ეფექტური გზები და მოგაწოდოთ თქვენს საჭიროებებზე მორგებული მომსახურება.

551 38 33 00

დაგვიკავშირდით

C O N S U L T I F Y

ჩვენი სერვისები

საბაჟო-საბროკერო

გთავაზობთ საექსპორტოდ ან საიმპორტოდ გამიზნული საქონლის განბაჟებას გამოცდილი

ღირებულების შეფასება

მომსახურეობის ღირებულების, იჯარის, სარემონტო სამუშაოების ღირებულების შეფასება

კომერციული / უძრავი ქონების შეფასება

ნებსიმიერი ტიპის ქონების ღირებულების შეფასება, მოქმედი შეფასების საერთაშორისო

გადასახადების ოპტიმიზაცია

საგადასახადო ვალდებულებების ოპტიმალური მართვა, რისკების

საგადასახადო რისკების აუდიტი

კომპანიის საბუღალტრო წარმოების დეტალური ანალიზი და საგადასახადო რისკების

წარმომადგენლობა საგადასახადო დავებზე

ფინანსთა სამინისტროსთან და შემოსავლების სამსახურთან საგადასახადო დავების მართვა

საგადასახადო საკითხების მართვა

ნებისმიერი სახის წერილობითი კორესპონდენციის მომზადება ფინანსთა სამინისტროს და

საგადასახადო კონსულტაციები

საგადასახადო ვალდებულებებთან დაკავშირებული კონსულტაციები

ყოველთვიური მონიტორნიგი

დამკვეთი კომპანიის ბუღალტრის მიერ წარმოებული ბუღალტერიის კონტროლი და ანალიზი.

სახელფასო ადმინისტრირება

სახელფასო უწყისების წარმოება, აღრიცხვა, ანგარიშგება, გასაცემ ხელფასებთან

ძველი პერიოდის ბუღალტერიის შეფასება და ანალიზი

ფინანსური აღრცხვის ანალიზი, სისწორის აღდგენა, საგადასახადო რისკების გამოვლენა

რეპორტინგი

ფინანსური რეპორტების მომზადება მენეჯმენტისთვის, SARAS-ისთვის წლიური ფინანსური

Why choose

რატომ უნდა აგვირჩიოთ ჩვენ?

პროცესების სწრაფად მართვა თანამედროვე ბიზნესების გამოწვევაა. თუ თქვენი ბიზნესი განვითარების პირველ საფეხურზეა, ან თუ მოქმედი ბიზნესი ხართ და მიაღწიეთ გარკვეულ წარმატებას, ჩვენი კომპანია გთავაზობთ კომპლექსურ აუთსორს სერვისებს და სრულ მხარდაჭერას თქვენი საქმიანობის სწორად წარმართვაში, რათა ის გახდეს მართვისადმი მეტად მოქნილი, სწრაფი და ეფექტური.

 • სათაური

 • სათაური

00

k

დამზადებული საბუთი

00

+

გუნდის წევრი

00

k

კმაყოფილი კლიენტი

00

%

მიღწეული შედეგები

ფასები

სერვის შეთავაზებები

XXX
Coin

500₾

ლარიდან

სტარტ აპი

 • საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამა

 • ბუღალტრული აღრიცხვა

 • საგადასახადო დეკლარაციები

 • საპენსიო დეკლარაციები

 • SARAS-მე-IV კატეგორიის ანგარიშგება

 • იურიდიული კონსულტაცია

BBB
Coin

750₾

ლარიდან

მცირე ბიზნესისთვის

 • საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამა

 • ბუღალტრული აღრიცხვა

 • საგადასახადო დეკლარაციები

 • საპენსიო დეკლარაციები

 • SARAS-მე-IV კატეგორიის ანგარიშგება

 • იურიდიული კონსულტაცია

 • საგადასახადო კონსულტაცია

CCC
Coin

1300₾

ლარიდან

საშუალო ბიზნესისთვის

 • საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამა

 • ბუღალტრული აღრიცხვა

 • საგადასახადო დეკლარაციები

 • საპენსიო დეკლარაციები

 • SARAS-მე-IV / ||| კატეგორიის ანგარიშგება

 • იურიდიული კონსულტაცია

 • საგადასახადო კონსულტაცია

ახალი ამბები და

სიახლეები

ადმინისტრაციული სამართალი

სიახლეები

ადმინისტრაციული სამართალი

სამართლებრივი დახმარება ადმინისტრაციული სამართლის ფარგლებში რეგულირებულ საკითხებთან დაკავშირებით...

შრომის სამართალი

სიახლეები

შრომის სამართალი

დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის არსებული შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში წარმოშობილი ნებისმიერი.

საგადასახადო სამართალი

სიახლეები

საგადასახადო სამართალი

გთავაზობთ საგადასახადო სამართლებრივ კონსულტაციებს, საჩივრებისა და სარჩელების მომზადებას.

გაქვთ კითხვები?

დაგვიკავშირდით