კომერციული / უძრავი ქონების შეფასება

კომერციული / უძრავი ქონების შეფასება

ნებსიმიერი ტიპის ქონების ღირებულების შეფასება, მოქმედი შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. შეფასებას ახორციელებს დამოუკიდებელი სერტიფიცირებული შემფასებელი.

  • კატეოგრია:

    ჩვენი სერვისები

  • თარიღი:

    28-12-2022, 13:23