ფასები

სერვის შეთავაზებები

XXX
Coin

500₾

ლარიდან

სტარტ აპი

 • საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამა

 • ბუღალტრული აღრიცხვა

 • საგადასახადო დეკლარაციები

 • საპენსიო დეკლარაციები

 • SARAS-მე-IV კატეგორიის ანგარიშგება

 • იურიდიული კონსულტაცია

BBB
Coin

750₾

ლარიდან

მცირე ბიზნესისთვის

 • საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამა

 • ბუღალტრული აღრიცხვა

 • საგადასახადო დეკლარაციები

 • საპენსიო დეკლარაციები

 • SARAS-მე-IV კატეგორიის ანგარიშგება

 • იურიდიული კონსულტაცია

 • საგადასახადო კონსულტაცია

CCC
Coin

1300₾

ლარიდან

საშუალო ბიზნესისთვის

 • საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამა

 • ბუღალტრული აღრიცხვა

 • საგადასახადო დეკლარაციები

 • საპენსიო დეკლარაციები

 • SARAS-მე-IV / ||| კატეგორიის ანგარიშგება

 • იურიდიული კონსულტაცია

 • საგადასახადო კონსულტაცია

მონიშნეთ სასურველი სერვისი