საბაჟო-საბროკერო

საბაჟო-საბროკერო

გთავაზობთ საექსპორტოდ ან საიმპორტოდ გამიზნული საქონლის განბაჟებას გამოცდილი ბროკერის მომსახურეობით,