შრომის სამართალი

შრომის სამართალი

დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის არსებული შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში წარმოშობილი ნებისმიერი საკითხის დარეგულირება, შრომითი ხელშეკრულების შედგენა, დამსაქმებელთათვის შინაგანაწესის მომზადება, სამართლებრივი კონსულტაციები, იურიდიული მომსახურება და წარმომადგენლობა შრომითი ურთიერთობიდან წარმოშობილ დავებთან დაკავშირებით.

  • კატეოგრია:

    ჩვენი სერვისები

  • თარიღი:

    21-12-2022, 11:17