ძველი პერიოდის ბუღალტერიის შეფასება და ანალიზი

ძველი პერიოდის ბუღალტერიის შეფასება და ანალიზი

ფინანსური აღრცხვის ანალიზი, სისწორის ადგენა, საგადასახადო რისკების გამოვლენა და რეპორტინგში აღმოჩენილი ხარვეზების გასწორება. დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად არსებული აღრიცხვის გასწორება/გაუმჯობესება

  • კატეოგრია:

    ჩვენი სერვისები

  • თარიღი:

    28-12-2022, 12:48