საგადასახადო რისკების აუდიტი

საგადასახადო რისკების აუდიტი

კომპანიის საბუღალტრო წარმოების დეტალური ანალიზი და საგადასახადო რისკების გამოვლენა/შეფასება.

  • კატეოგრია:

    ჩვენი სერვისები

  • თარიღი:

    28-12-2022, 13:06