საგადასახადო საკითხების მართვა

საგადასახადო საკითხების მართვა

ნებისმიერი სახის წერილობითი კორესპონდენციის მომზადება ფინანსთა სამინისტროს და შემოსავლების სამსახურში. საგადასახადოკუთხით არსებული შეკითხვებზე კომენტარების მომზადება როგორც წერილობით ასევე ზეპირად. საგადასახადო დაგეგმვა და წლიური ანგარიშის მომზადება .

  • კატეოგრია:

    ჩვენი სერვისები

  • თარიღი:

    28-12-2022, 13:03