დეკლარაციები და სავალდებულო ფორმები

დეკლარაციები და სავალდებულო ფორმები

ყოველთვიური/ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდეგენა. საპენსიო დეკლარაციები, სტატისტიკის კვარტლური და წლიური ფორმები

  • კატეოგრია:

    ჩვენი სერვისები

  • თარიღი:

    28-12-2022, 12:41